Yer Örtücü Bitkiler

 • YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER 

  3 ile 30 cm. kadar uzayan toprak yüzeyinde çok yakın şekilde yoğun bir yaprak tabakası oluşturan, sarılıcı, sürünücü yayılıcı bodur bitkilerdir. Odunsu veya otsu, her dem yeşil veya yazın yeşil olan bu bitkiler çim örtüsü gibi görünürler ve aynı amaca yönelik hizmet ederler. Bu bitkiler erozyon ve su kaybını engellerken, zemine de renk desen, doku özelliği kazandırırlar. Bu tip bitkilerin gölge ve güneş dayanıklılıklarının iyi bilinmesi ve dikkate alınması lazımdır. 

  YER ÖRTÜCÜ BİTKİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER

  - Yaşam yeteneği; Açık alan yeşillendirilmesinde odunsu yer örtücüleri kullanımı için uzun ömür, sürekli gelişme ve yavaş yaşlanma önemli kriterdir. 
  - Kuvvetli gelişme gücü; Hızlı gelişime sahip bitkilerle alanın kısa zamanda kapanması yabancı otlara az şans tanır. 
  - Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık; Zararlılara, mantar ve diğer hastalıklara duyarlı olan bitkiler kullanılmamalıdır.
  - Don etkisine dayanıklılık; Dona duyarlı alan türler uygun olmayan iklim koşullarına sahip olan bölgelerde sadece belli koşullarda kullanılabilirler. 
  - Kolay üretim; düşük maliyete ve alana gerekli fazla miktar nedeniyle Cezayir menekşesi (Vinca minor) gibi kolay üretilebilen türler, zor üretilebilenlere göre öncelik kazanırlar. 
  - Süs değeri; Bu bitkilerin toprağı örtmeleri yanında belirli derecede süs değerlerinin de olması aranmaktadır.

  YER ÖRTÜCÜ BİTKİLERİN AVANTAJLARI

  - Yer örtücü bitkiler fonksiyonel olarak erozyonu önler, yağmur sularını emerler bu nedenle meyilli yerlerde kullanılmaları önemlidir
  - Sık ve yoğun olarak gelişen yer örtücü bitkiler, ışığın geçmesine engel olarak yabani otlarda kontrolü sağlarlar.
  - Sesleri emerek trafiğin yoğun olduğu, fazla gürültülü yerlerde kullanılırlar.
  - Yer örtücü bitkiler yeşil örtüsü ile topraktan buharlaşmayı önlerler.
  - Çürüyen, bir malç gibi rol oynayan yapraklarının sürekli bir artık olarak kalmasını sağlar ve toprağı iyi bir şeklide yeniler. Çürüyen materyalin malç görevi yapması, sağlıklı büyümeye ve yabancı otların önlenmesinde yardımcı olur Ağaçların yaşlı yaprakları ve diğer bitkilerin artıkları, yer örtücülerin gölgelenmiş zemininde çürürler ve yer solucanları tarafından toprağa karıştırılırlar.
  - Ayrıca estetik olarak da, peyzajda görsel özellikleri vardır. Bazıları güzel renkli çiçek ve meyveleri ile örtüye ayrı bir güzellik sağlar.

 • yer örtücü bitkiler ankara yer örtücü bitkiler istanbul yer örtücü bitkiler kocaeli
  yer örtücü bitkiler ankara yer örtücü bitkiler istanbul yer örtücü bitkiler kocaeli
  yer örtücü bitkiler ankara yer örtücü bitkiler istanbul yer örtücü bitkiler kocaeli